Τι είναι η Centiva Suite

cSuite iconH Centiva Suite (ή cSuite), είναι ένα δυναμικό σύνολο υποσυστημάτων και εργαλείων διαχείρισης, που λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους με σκοπό να συνθέσουν το ιδανικό περιβάλλον εργασίας οποιασδήποτε επιχείρησης. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης, που μπορεί να περιλαμβάνει ERP, CRM και διαδίκασίες όπως Billing κ.α.

Πώς διαμορφώνεται

Κανένα από τα υποσυστήματα της σουίτας δεν είναι τυποποιημένο. Όλα έχουν μια βασική λειτουργική δομή και στη συνέχεια με ανάλυση και παραμετροποίηση καταλήγουν στην εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη λύση (custom software) που απατούν οι ανάγκες εργασίας σας.

 

cSuite Diagram image

Αποτελείται από 3 βασικές κατηγορίες:

 1. cCore

Αποτελεί το κυριότερο τμήμα της σουίτας, τη βάση στην οποία θα στηριχθεί  η πλατφόρμα της επιχείρησής σας. Υποστηρίζει τα καίρια τμήματα του πελατολογίου και της αποθήκης, σε συνδυασμό με άλλες εξίσου σημαντικές δυνατότητες που προσφέρονται από εργαλεία υπενθυμίσεων, αρχειοθέτησης και αναφορών.
 • cCRM (πελατολόγιο)
 • cStore (Αποθήκη)
 • cCalendar (Ημερολόγιο)
 • cSync (web, local & bridging services)
 • cBilling (Συνδρομολόγιο)
 • cDocMan (Document Management)
 • cReports (reporting Tools)

2. cWebTools

Πρόκειται για web πλατφόρμα που υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες σας και μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα της Centiva Suite. Μπορούν να υλοποιηθούν extranet ή intranet εφαρμογές οι οποίες να τροφοδοτούνται και να συγχρονίζονται αυτόματα με την κύρια πλατφόρμα εργασίας σας.
 • Intranet, Extranet & B2B web based Applications

3. cTools

Εξειδικευμένες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί και συνεργάζονται με τη Centiva Suite. Τέτοιες είναι η διαχείριση κέντρου λήψεως σημάτων συναγερμού, η διαχείριση γραμμών παραγωγής και η ιχνηλασιμότητα προϊόντων παραγωγής ή τροφίμων.
 • cSecurity (Διαχείριση ΚΛΣ)
 • cProduction (Γραμμή παραγωγής)
 • cTrace (Ιχνηλασιμότητα)

Με ενδιαφέρει

TOP
Centiva Career