ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

To ένεκα παιδείας είναι  κέντρο μελέτης σχεδιασμού παραγωγής και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.  Από το 2006  σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά διαδραστικά προγράμματα  για μαθητές ηλικίας 5- 12 ετών, τα οποία υποστηρίζουν τη βιωματική  μάθηση ,πλουτίζουν τη γνώση των μαθητών και παράλληλα καλλιεργούν και προάγουν την τέχνη , τον πολιτισμό , την καλλιτεχνική δημιουργία τη θεατρική έκφραση και τη μουσικοκινητική αγωγή.
Ένεκα Παιδείας image
TOP
Centiva Career

Size limit for each file is 100 MB