Ι.ΕΝ.Α.Ε

Το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1973 και είναι αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός οργανισμός. Σκοπός του Ι.ΕΝ.Α.Ε. είναι η οργάνωση και προώθηση της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα, ώστε να συμπαρασταθεί και να συνδράμει στο δύσκολο έργο που επιτελεί η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο κρατικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό του την προστασία των ελληνικών εναλίων αρχαιοτήτων.
Αρχαιολογικές Έρευνες image
TOP
Centiva Career