ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων συμβουλευτικών & λογιστικών υπηρεσιών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει εγγυημένες λύσεις στους πελάτες της, για την αύξηση της παραγωγικότητας τους, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Υπηρεσίες Λογστικής image
TOP
Centiva Career