ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων συμβουλευτικών & λογιστικών υπηρεσιών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει εγγυημένες λύσεις στους πελάτες της, για την αύξηση της παραγωγικότητας τους, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Υπηρεσίες Λογστικής image
TOP
Centiva Career

Size limit for each file is 100 MB