Το σπίτι των Μικρών

Η Στόχος του Παιδικού Σταθμού "Το σπίτι των μικρών" στον Άλιμο, είναι να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε παιδί θα μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και να λάβει όλα τα απαραίτητα ερεθίσματα. Η κτιριακή υποδομή, τα τμήματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι δραστηριότητες και οι παροχές του Παιδικού μας Σταθμού, στον Άλιμο Αττικής, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προάγουν την συνεργασία, την δημιουργικότητα και την όρεξη για μάθηση.
Παιδικός Σταθμός image
TOP
Centiva Career

Size limit for each file is 100 MB