Εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ

Στόχος της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων, σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν ως προς την οργάνωση των Εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων τους.  Για τον λόγο αυτό καταγράφονται όλοι οι δημόσιοι, ιδιωτικοί και μη κερδοσκοπικοί φορείς που οργανώνουν Εκπαιδευτικά & Ψυχαγωγικά προγράμματα και μπορούν να δεχθούν επισκέψεις ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων.
Εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ image
TOP
Centiva Career