ΧΩΡΟΣ & ΧΡΩΜΑ


Η οργάνωση της ήταν το αποτέλεσμα μιας εμπειρίας αρκετών χρόνων πριν στον τομέα της κατασκευής - οικοδομικών έργων.
Η ανάπτυξη της ήταν η φυσική εξέλιξη της δραστηριοποίησης βασικά στον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με μεγαλύτερες εταιρείες στον δημόσιο τομέα.
Η λογική στην οποία βασίστηκαν οι προσπάθειες μας για να είναι επιτυχείς και αποτελεσματικές παραμένει διαχρονική.
κατασκευή & ανακαίνιση image
TOP
Centiva Career