ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α.Ε

Η ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α.Ε. αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες εμπορίας, αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων και ποτών στην Αττική.
Από το 1996 έως σήμερα, έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων και διανομών, εξυπηρετώντας πάνω από 3500 τελικά σημεία σε όλη την Αττική.
ΠΡΑΤΤΕΙΝ image
TOP
Centiva Career