ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Στόχος των φροντιστηρίων ΑΝΑΛΟΓΙΑ είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με γνώμονα την υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση..

analogia
TOP
Centiva Career

Size limit for each file is 100 MB