ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Στόχος των φροντιστηρίων ΑΝΑΛΟΓΙΑ είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με γνώμονα την υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση..

analogia
TOP
Centiva Career