60 όροι του SEO που θα πρέπει να γνωρίζετε

Τις περισσότερες φορές, είναι απαραίτητη η διενέργεια βελτιστοποίησης του website μας για τις μηχανές αναζήτησης (SEO), κάτι που θα συντελέσει στη σωστή προώθησή του.

Η δυσκολία στο όλο εγχείρημα έγκειται στη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε να αντιληφθούμε τί σημαίνει το κάθε βήμα της βελτιστοποίησης και τι περιλαμβάνει ως διαδικασία. Στην αντίθετη πλευρά του νομίσματος, συνήθως βρίσκεται ο συνεργάτης που διενεργεί τη βελτιστοποίηση. Και μιλά σχεδόν πάντα με ακατανόητους όρους. Όρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, αλλά συνήθως δυσκολεύουν εμάς να αντιληφθούμε τι χρειάζεται να κάνουμε για την επιχείρησή μας.

Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή να συγκεντρώσουμε τους σημαντικότερους όρους του SEO και άλλους συναφείς, σε ένα συνεκτικό οδηγό-λεξικό, που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και ...να πάμε μπροστά!

Το παρακάτω άρθρο, θα μπορούσε να διασπαστεί σε 2 ή 3 μέρη. Αποφασίσαμε ότι θα ήταν πρακτικότερο να υπάρχει όλη η πληροφορία στο ίδιο σημείο, για μελλοντική χρήση. Έτσι, αντί για αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή μέθοδο του "coffee break", σε συγκεκριμένα σημεία του άρθρου.

Alt text

Πρόκειται για το κείμενο που σχετίζεται με μια εικόνα που βρίσκεται στο περίεχόμενό σας, και υπαγορεύει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της εικόνας, για τις περιπτώσεις που η εικόνα δεν είναι διαθέσιμη (ή ορατή) στον αναγνώστη. Κατ' επέκταση, είναι πολύ σημαντικό για την αναγνωσιμότητα από επισκέπτες με μειωμένη όραση, που χρησιμοποιούν βοηθήματα, όπως screen readers. Η απουσία του, αποτελεί πρόβλημα και στην αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης του περιεχομένου μας από τις μηχανές αναζήτησης.

Backlinking

Backlink ονομάζεται οποιοδήποτε link σχετικό με το website μας (ή κάποια από τις σελίδες του), το οποίο προέρχεται από κάποιο άλλο website. Όσο περισσότερα είναι, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται ότι είναι η δημοτικότητά μας.

Black listing

Σε κάποιες περιπτώσεις, το domain του website μας, ενδέχεται να καταχωρηθεί σε κάποια από τις λεγόμενες DNS black lists. Πρόκειται για λίστες που συγκεντρώνουν "μη αξιόπιστα" domains, κάτι το οποίο έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην καταχώρηση του website μας στις μηχανές αναζήτησης, ή ακόμα και στο αν θα μπορούν οι επισκέπτες μας να εισέρχονται σε αυτό κανονικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι επισκέπτες θα δουν σελίδα ειδοποίησης κακόβουλης εφαρμογής, αντί για τη σελίδα από το website μας, την οποία σκόπευαν να δουν.

Bandwidth

Το επιτρεπτό εύρος (σε όγκο δεδομένων) πληροφορίας που μπορεί να καταναλωθεί (μεταφορτωθεί) στη μονάδα του χρόνου. Είναι δηλαδή ένα όριο όγκου δεδομένων που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε εμείς και οι επισκέπτες μας, "ανεβάζοντας" και "κατεβάζοντας" πληροφορίες από το website μας, σε χρονικό διάστημα που υπαγορεύει ο πάροχος φιλοξενίας. Συνήθως, ορίζεται ανά μήνα.

Σε περίπτωση εξάντλησής του, χρειάζεται να "αγοράσουμε" επιπλέον bandwidth, διαφορετικά οι επισκέπτες μας δε θα μπορούν να εισέλθουν στο website μας.

Bots

Γνωστά και ως Robots ή Spiders.
Πρόκειται για μικρά προγράμματα των μηχανών αναζήτησης που αναλαμβάνουν να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία της καταχώρησης των επιμέρους σελίδων που βρίσκονται στο website μας, στις μηχανές αναζήτησης. Λειτουργούν δηλαδή, ως μικρά ρομπότ που μπαίνουν, βλέπουν και καταγράφουν το περιεχόμενό μας, με σκοπό να το ταξινομήσουν και να το καταχωρήσουν στις μηχανές αναζήτησης.

Συχνά, φέρουν το όνομα της μηχανής από την οποία προέρχονται. π.χ. Google-bots.

Broken link

Πρόκειται για links (συνδέσμους) προς άλλες σελίδες, είτε δικές μας, είτε προς άλλα websites, που δε λειτουργούν πια, καθώς η σελίδα ή το website δεν υφίσταται ή έχει μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία. Η ύπαρξή τους αποτελεί πληγή για την καλή κατάσταση της κατάταξής μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα broken links σχετίζονται άμεσα με τους "Κωδικούς κατάστασης HTTP".

coffee break


Caching

Αποθήκευση πληροφορίας που αναγνώσθηκε ή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, για γρήγορη πρόσβαση αργότερα, από οποιονδήποτε. Το caching βοηθά πολύ στο χρόνο απόκρισης των σελίδων μας, άρα και στη συνολική ταχύτητα φόρτωσης του website μας.

Cache validator

Παρότι το caching αποτελεί εξαιρετική βοήθεια για την καλή κατάσταση του website μας, η πληροφορία μπορεί να ανανεώνεται συχνά, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στους επισκέπτες η αποθηκευμένη πληροφορία που δεν είναι πια έγκυρη. Έτσι, χρειάζεται να διαγράφουμε και να ανανεώνουμε την αποθηκευμένη πληροφορία, ορίζοντας χρόνο ισχύος μετά την τελευταία ανανέωσή της (ή ημερομηνία λήξης). Έτσι, θα γνωρίζει ο server αν η πληροφορία που αναζητά ο αναγνώστης είναι έγκυρη, ή αν χρειάζεται να ανανεωθεί, πριν την εμφάνισή της στην οθόνη του.

Call to action (CTA)

Όρος του marketing. Αποτελεί μια οδηγία προς τους επισκέπτες μας, με σκοπό να προκαλέσει την άμεση ανταπόκρισή τους. Συνήθως κάποια επιτακτική φράση, όπως "Καλέστε τώρα!".

Canonicalization

Γνωστό και ως standardization ή normalization. Είναι η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούμε μια δεδομένη ή "κανονικοποιημένη" απεικόνιση δεδομένων, τα οποία παρουσιάζονται με περισσότερους, από έναν, τρόπους. Κάτι τέτοιο συντελεί στη συνοχή της παρουσίασης της πληροφορίας μας, διευκολύνοντας τους επισκέπτες αλλά και τις μηχανές αναζήτησης στην ανάγνωση του περιεχομένου μας.

Character Set

Καθώς το website μας περιέχει κατά κύριο λόγο κείμενο γραμμένο στη γλώσσα μας, είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε το browser να επιλέξει το σωστό σετ χαρακτήρων που αντιπροσωπεύει τη γλώσσα μας, ώστε να μπορέσει να απεικονίσει σωστά το περιεχόμενό μας. Το κάθε σετ διαθέτει συγκεκριμένη ονομασία. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε καθοδηγώντας το browser να κάνει τη σωστή επιλογή.

Context

Δηλαδή "συμφραζόμενα". Στην περίπτωσή μας, αποτελεί την πληροφορία που περιβάλλει ένα οποιοδήποτε δεδομένο στοιχείο της σελίδας μας, ενισχύοντας την παρουσία του ή επεξηγώντας το λεπτομερέστερα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που χρήζουν τέτοιας αντιμετώπισης, για την καλύτερη αναγνωσιμότητά τους. Τέτοια στοιχεία είναι οι εικόνες, τα βίντεο και άλλα στοιχεία που δεν περιέχουν κείμενο σε μορφή που να μπορούμε να το αντιγράψουμε και να το επικολλήσουμε (non-live text).

Cookie

Είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων (από όπου και ο όρος cookie), που αποθηκεύεται στο browser του επισκέπτη, ενώ πλοηγείται στις σελίδες μας. Κρατά πληροφορίες σχετικά με το πώς επιθυμεί να βλέπει το website μας (όταν δίνεται η δυνατότητα), κρατά ασφαλή τα προσωπικά του δεδομένα και φροντίζει να διαγραφούν όταν ο χρήστης φύγει από τη σελίδα ή όταν κάνει logout.

Crawling

Ο όρος προέρχεται από τη συμπεριφορά των αραχνοειδών. Αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο τα Bots(γνωστά και ως Robots ή Spiders) προσπελαύνουν τις σελίδες μας για να τις ταξινομήσουν και στη συνέχεια να τις καταχωρήσουν στις μηχανές αναζήτησης.

CSS (Cascading Style Sheets)

Αποτελούν την ευρύτερα διαδεδομένη μέθοδο μορφοποίησης περιεχομένου, όπως είθισται σε επίπεδο web design. Αποθηκεύονται ως οδηγίες σε συγκεκριμένο τύπο αρχείου. Εν γένει, όσο ελαφρύτερο είναι το αρχείο, τόσο το καλύτερο για την απόκριση του site μας.

Deep linking

Σχετίζεται με οποιοδήποτε link προς κάποια από τις επιμέρους σελίδες του website μας (όχι την κεντρική μας σελίδα), το οποίο προέρχεται από κάποιο άλλο website. Όσο περισσότερα είναι, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να καταχωρηθούν οι επιμέρους σελίδες μας ως ξεχωριστά αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης. Όσο περισσότερες σελίδες καταχωρούνται, τόσο πιο πολλά είναι τα αποτελέσματα αναζήτησης, με βάση τα οποία θα μπορεί ο χρήστης να μπει στο website μας.

ETags

Entity Tags. Είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι web servers σε συνάρτηση με τους browsers, ώστε να καθορίσουν αν κάποιο αποθηκευμένο (cached) στοιχείο του browser συμπίπτει με το ανάλογό του στο server. Αν δε συμπίπτει, το αποθηκευμένο στοιχείο διαγράφεται από το browser και ανανεώνεται με τη νέα πληροφορία.

Guest posting

Πρόκειται για τη συγγραφή και δημοσίευση άρθρων σε κάποιο συνεργαζόμενο website, και όχι στο δικό μας. Η χρήση της μεθόδου αποσκοπεί στη γνωστοποίηση του ονόματος ή της επιχείρησής μας και από άλλα μέσα εκτός από το website μας. Θεωρείται μια μορφή διαφήμισης.

Headings

Αποτελούνται από 6 επίπεδα κεφαλίδων (Η1 → Η6). Χρησιμοποιούνται για τη σωστή διαμόρφωση του περιεχομένου των σελίδων μας.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο άρθρο μας: "Διαμορφώστε το περιεχόμενο σας για SEO".

High PR

Ο στόχος του SEO, εκτός από την οργανική επισκεψιμότητα είναι να επιτευχθεί υψηλό Page Rank για το website μας. Κάτι τέτοιο ανεβάζει τη δημοτικότητά του, αλλά και το βαθμό σχετικότητας με το αντικείμενο που πραγματευόμαστε, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα ποσοστά καταχωρούμενων σελίδων και φυσικά επιφέροντας αύξηση στην οργανική επισκεψιμότητα.

Implicit tags

Σιωπηρά στοιχεία σήμανσης. Δηλαδή στοιχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη σελίδα μας, χωρίς όμως αυτές να εμφανίζονται ως περιεχόμενο της σελίδας. Είναι απαραίτητα για την ομαλή επικοινωνία της εκάστοτε σελίδας με τις μηχανές αναζήτησης ή ακόμα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε με τα "αόρατα στοιχεία", κάτι που αποτελεί μια κακή πρακτική SEO.

Indexing

Πρόκειται για τη διαδικασία εισαγωγής πληροφορίας σε μια online βάση δεδομένων που έχει δυνατότητα αναζήτησης. Είναι δηλαδή η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των σελίδων μας στις μηχανές αναζήτησης.

Inline styling

Πολλές φορές, χρειάζεται να μορφοποιούμε στοιχεία των σελίδων μας με τρόπο διαφορετικό από ότι συνήθως. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με τη χρήση CSS, το οποίο παρεμβάλλεται στο περιεχόμενο της σελίδας, και τοποθετείται εμβόλιμα στις παραμέτρους του στοιχείου που μας ενδιαφέρει. Γενικά είναι μια τακτική που καλό είναι να αποφεύγουμε, καθώς "βαραίνει" τις σελίδες μας και δημιουργεί πρόσθετο φόρτο στη διαδικασία ανάκλησης των σελίδων.

Με λίγα λόγια, το website μας καθυστερεί να φορτώσει διαβάζοντας όλες αυτές τις επιμέρους παρακαμπτήριες οδηγίες. Αυτή η πρόσθετη καθυστέρηση μας βλάπτει ως προς το SEO μας, αλλά και δυσκολεύει οποιαδήποτε διαδικασία αναβάθμισης της παρουσίας του website, καθώς οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν σελίδα προς σελίδα και στοιχείο προς στοιχείο, αντί να εφαρμόζονται με γενικούς κανόνες αδιακρίτως.

Interactive

Δηλαδή διαδραστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο της σελίδας μας έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με το χρήστη. Τέτοια στοιχεία είναι τα links, τα κουμπιά, τα διαφημιστικά banners, τα scrollable areas κ.α.

coffee break


Keep alive

Είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε το ίδιο κανάλι επικοινωνίας με το server για να φορτώσουμε διαφορετικά στοιχεία στη σελίδα μας, αντί να τη φορτώσουμε καθολικά από την αρχή, ακόμα κι αν πολλά από τα στοιχεία της παραμένουν ίδια. Το όφελος είναι μεγάλο, καθώς ο χρόνος φόρτωσης διακρίνεται από εξαιρετικά μεγαλύτερες ταχύτητες και η συνολική εμπειρία του χρήστη είναι ριζικά ποιοτικότερη.

Keywords

Αλλιώς, λέξεις κλειδιά. Εν γένει, πρόκειται για τις λέξεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το κοινό μας για να αναζητήσει αυτό που προσφέρουμε, στις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα, όταν κάποιος χρειάζεται ένα μολύβι, η λέξη κλειδί που θα χρειαστούμε είναι "μολύβι" ή "μολύβια", ή ακόμα και σε άλλες γλώσσες, όπως για παράδειγμα στα αγγλικά "pencil" ή "pencils".

Συχνά, οι μεμονωμένες λέξεις κλειδιά διακρίνονται από εξαιρετικά μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς τα μολύβια, για παράδειγμα, όταν αναζητώνται χωρίς να συνοδεύονται από ειδικά χαρακτηριστικά, είναι προϊόν που παρέχεται από πολλούς κατασκευαστές. Έτσι, η καλύτερη λύση είναι η χρήση φράσεων αντί για μεμονωμένες λέξεις.

Keyphrases

Αλλιώς, φράσεις κλειδιά. Λύνουν το πρόβλημα των αθέμιτα ανταγωνιστικών μεμονωμένων λέξεων κλειδιών. Για παράδειγμα, η φράση "μολύβια 2B", ή "κίτρινα μολύβια με γόμα", θα επιστρέψουν πολύ λιγότερα αποτελέσματα στις αναζητήσεις του κοινού μας, αυξάνοντας τις πιθανότητες να εμφανιζόμαστε στα πρώτα προτεινόμενα αποτελέσματα, με βάση το βαθμό σχετικότητας. Φυσικά, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των λέξεων που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως φράσεις κλειδιά. Συνήθως ελαχιστοποιούμε τις λέξεις σε 2 με 3. Αν θέλουμε μπορούμε να χωρίσουμε το παραπάνω κριτήριο σε 2 φράσεις, ώστε να υπακούμε τον κανόνα. Δηλαδή "κίτρινα μολύβια" και "μολύβια με γόμα". Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε έως 5 λέξεις ή φράσεις κλειδιά σε κάθε σελίδα.

Localization

Συχνά, οι web developers χρησιμοποιούν λειτουργίες από έτοιμα συστήματα (frameworks) και τις ενσωματώνουν στο website μας, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητά του. Μια δημοφιλής πρακτική είναι να καλούν αυτές τις λειτουργίες από το website που τις παρέχει.

Η πρακτική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι έχουμε πάντα μια αναβαθμισμένη λειτουργία, ενώ τα απαραίτητα αρχεία φορτώνονται σε κόστος (bandwidth) του website που τα παρέχει κι όχι του δικού μας.

Υπάρχει όμως κι ένα σημαντικό μειονέκτημα. Για να φορτώσει η σελίδα μας, χρειάζεται να καλέσει τα στοιχεία από όσα περιφερειακά websites χρησιμοποιούνται, αυξάνοντας το χρόνο απόκρισης, κληρονομώντας ταυτόχρονα και τα όποια προβλήματα απόκρισης υπάρχουν σε κάθε ένα από αυτά. Πολλές φορές, ο χρόνος απόκρισης του website μας μπορεί να δεκαπλασιαστεί. Ενδέχεται ακόμα και να μην ανταποκρίνεται, προβάλλοντας μια λευκή σελίδα ή ένα κωδικό λάθους.

Τα σύγχρονα πακέτα φιλοξενίας παρέχουν διαθέσιμο bandwidth πέραν του δέοντος και δεν υφίσταται λόγος να αντλούμε όλα αυτά τα στοιχεία από αλλού, εξοικονομώντας bandwidth. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι περισσότερα και εντονότερα από αυτά που λύνονται.

Markup

Αποτελείται από τα στοιχεία σηματοδότησης του περιεχομένου μας. Δηλαδή τα στοιχεία που επισημαίνουν ότι κάποιο μέρος του περιεχομένου μας είναι επικεφαλίδα ή απλή παράγραφος. Ακόμα και ότι πρόκειται για εικόνα ή βίντεο ή κάποιο άλλο στοιχείο. Η σωστή χρήση του και η λεπτομερής του διαμόρφωση αποτελούν το σημαντικότερο ίσως παράγοντα για τη δημιουργία σωστού περιεχομένου.

Meta data

Είναι δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Σε γενική χρήση, εφαρμόζονται για να περιγράψουν το είδος των δεδομένων (πληροφορίας) που υπάρχει στην εκάστοτε σελίδα μας. Αξιοποιούνται από της μηχανές αναζήτησης για να διαμορφώσουν τους τίτλους και τις περιγραφές που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και το συσχετισμό τους με δεδομένα keywords ή keyphrases.

Meta tags

Αποτελούν ένα είδος "implicit tags". Και περιλαμβάνουν... τι άλλο φυσικά; Meta data!

Microdata

Στη φιλοσοφία των "implicit tags", αποτελούν έναν τρόπο ενσωμάτωσης meta data, εμβόλιμα, σε υπάρχον περιεχόμενο της σελίδας μας. Με τον τρόπο αυτό οριοθετούμε περιοχές που περιγράφονται από συγκεκριμένα meta data, βοηθώντας περαιτέρω ταξινόμηση της πληροφορίας μας από τις μηχανές αναζήτησης. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ πλουσιότερη εμπειρία αναζήτησης, για τους επισκέπτες μας.

Minification

Γνωστό και ως "minimization". Δηλαδή ελαχιστοποίηση. Αναφέρεται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιηθεί ο αξιοποιούμενος κώδικας στο website μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνεται κάποια λειτουργία ή χαρακτηριστικό του. Το όφελος του minification είναι μια δραματική βελτίωση του χρόνου απόκρισης του website μας, και αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τους επισκέπτες μας, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τη συνολική εμπειρία τους, κατά την πλοήγηση στις σελίδες μας.

Mobile friendly

Την Τρίτη, 21 Απριλίου 2015, η Google ανακοίνωσε μια νέα αναβάθμιση για τη μηχανή αναζήτησης, σύμφωνα με την οποία, όσα websites δεν έχουν πρόβλεψη για να εμφανίζονται σωστά σε κινητά τηλέφωνα, θα λαμβάνουν ποινή στα αποτελέσματα αναζήτησης, με αποτέλεσμα την πτώση τους στην κατάταξη των αποτελεσμάτων.

Έτσι, καλούμαστε πλέον να σχεδιάζουμε websites φιλικά προς συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα. Μια πτυχή της διαδικασίας είναι η δυνατότητα να είναι responsive. Φυσικά δε θα μπορούσε να είναι τόσο απλό. Υπάρχουν και συνθετότεροι παράγοντες, όπως ο διαχωρισμός των λειτουργιών που δεν υπάρχει λόγος να φορτώνονται στο κινητό τηλέφωνο, όπως ένας μεγάλος image slider, κ.α.

OG Tags

Είναι ένα ακόμα είδος "implicit tag", που σχετίζεται με το πρωτόκολλο Open Graph του Facebook. To Facebook θα αγνοήσει τα standard meta tags και θα προτιμήσει "τα δικά του" στην περίπτωση που μοιραστούμε κάτι με τους φίλους ή συνεργάτες μας. Επιπρόσθετα, τα OG tags μας δίνουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουμε πληροφορίες που θα εμφανιστούν στο "Share", όπως μια φωτογραφία σε σωστές διαστάσεις ή ένας εμπορικότερος τίτλος, χωρίς όλα αυτά να φαίνονται στο πραγματικό περιεχόμενο της σελίδας μας.

Optimization

Η βέλτιστη χρήση των δομικών στοιχείων του website μας. Είτε πρόκειται για scripts, είτε για html, css ή ακόμα και τις εικόνες που ενσωματώνουμε στο περιεχόμενό μας, μεθοδεύοντας σωστά τον τρόπο που δημιουργούνται και συμπιέζονται ή αποθηκεύονται, πετυχαίνουμε τη βέλτιστη ταχύτητα απόκρισης, και τον ελάχιστο όγκο αρχείων. Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με minification.

Organic Traffic

Πρόκειται για την επισκεψιμότητα του website μας, στο βαθμό που επιτυγχάνεται χωρίς τη βοήθεια πληρωμένης διαφήμισης. Το συγκεκριμένο είδος επισκεψιμότητας μπορεί να μας δώσει στοιχεία για το πόσο επιτυχημένα είναι τα κριτήρια αναζήτησης που έχουμε επιλέξει για το περιεχόμενό μας.

Orphan

Ισχύει περισσότερο σε websites που κατασκευάζονται εκ του μηδενός. Ο όρος αναφέρεται σε σελίδες που έχουν κατασκευαστεί και περιλαμβάνονται στο website αλλά δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα πλοήγησης του website (ως link), από λάθος.

Page rank

Είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί η Google, ώστε να καθορίσει τη σχετική σπουδαιότητα κάποιου website, σε σχέση με τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποίησε ο/η ενδιαφερόμενος/η. Ο μηχανισμός αναθέτει στο κάθε website μια βαθμολογία από το 0 ως το 10. Η βαθμολογία αυξάνεται γεωμετρικά και όχι αριθμητικά.

coffee break


Redirects

Τα redirects διάφοροι τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιστραφεί στους επισκέπτες μας και στις μηχανές αναζήτησης μια σελίδα διαφορετική από αυτή που ζήτησαν, όπως αναλύεται στην παράγραφο "3xx-Αναδρομολόγηση" του άρθρου μας "Κωδικοί κατάστασης HTTP και SEO".

Relation

Καθορίζει τη σχέση της σελίδας του κάθε συνδέσμου (link) που βρίσκεται στο περιεχόμενό μας, με τη σελίδα στην οποία οδηγεί. Χρησιμοποιούνται συχνά, για την αποφυγή ποινών λόγω διπλού περιεχομένου ή περιεχομένου που δε μας ανήκει.

Render blocking

Πολλές φορές, ενώ μια σελίδα "φορτώνει", είναι απαραίτητο να ανατρέξει σε scripts ή CSS για να μπορέσει να προβάλει κάποια στοιχεία. Όταν συμβαίνει αυτό, ο browser χρειάζεται να διακόψει το φόρτωμα της σελίδας και να εκτελέσει τα απαραίτητα scripts ή CSS, πριν επιστρέψει στη σελίδα για να συνεχίσει. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ή αρκετών περισσότερων διακοπών και ενεργειών στο δίκτυο, καθυστερώντας την πρώτη απεικόνιση της σελίδας. Έτσι, η εμπειρία των επισκεπτών δεν είναι όσο ποιοτική θα έπρεπε, ενώ οι μηχανές αναζήτησης δυσκολεύονται να αντιληφθούν σωστά το περιεχόμενο της σελίδας.

Responsive

Έτσι ονομάζεται ένα website το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συσκευής στην οποία εμφανίζεται. Δεν αρκεί τα στοιχεία να προσαρμόζονται στο διαθέσιμο χώρο της οθόνης. Χρειάζεται να υπολογίζουμε και άλλους παράγοντες όπως ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αξιοποιούν τις συσκευές. Κι έχουμε για εσάς μερικές συμβουλές για Mobile Usability Testing. Χρειάζεται ακόμα να συνυπολογίσουμε τις δυνατότητες των συσκευών αλλά και τη συνδεσιμότητά τους. Για παράδειγμα, δε χρειάζεται να επιβαρύνουμε ένα κινητό τηλέφωνο που συνδέεται με 3G, επιβάλλοντάς του να φορτώσει έναν πρακτικά δύσχρηστο image slider. Μια σειρά από τέτοια προβλήματα μπορούν να λυθούν μεθοδεύοντας τη σχεδίαση και υλοποίηση του website μας, "mobile first".

SEF

Search engine friendly. Αναφέρεται σε φιλικά προς μηχανές αναζήτησης URLs. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ευκολομνημόνευτη διεύθυνση.
π.χ. 
https://www.centiva.gr///seo 
αντί του πολύ δυσκολότερου 
https://www.centiva.gr///?page_id=###&view=com&com_id=###&mode=article

SEM

Search engine marketing. Δηλαδή μια εξειδικευμένη ενότητα του marketing που απευθύνεται στη βελτιστοποίηση ενός website για βέλτιστη "απορρόφηση" από τις μηχανές αναζήτησης.

Serialization

Η μέθοδος με την οποία μετατρέπουμε δομές δεδομένων σε μια μορφή που μπορούν να αναμεταδοθούν δικτυακά σε μικρότερα πακέτα, με τη σωστή σειρά και να ανακατασκευαστούν πανομοιότυπα στο ίδιο ή διαφορετικό σύστημα. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε scripts και άλλες μορφές δεδομένων. Το κέρδος είναι σταθερότητα συμπεριφοράς και μικροί χρόνοι απόκρισης.

SERP

Search engine results page. Αναφέρεται στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης που επιστρέφεται όταν κάνουμε μια αναζήτηση με βάση κάποιο κριτήριο.

Server Headers

Ο ρόλος τους είναι να βοηθούν στην αναγνώριση της προέλευσης ενός αιτήματος προς το web server. Αποτελούν ένα είδος "τροχονόμου" για τα αιτήματα που καταλήγουν στο web server, σχετικά με ένα από τα websites που φιλοξενεί. Περιέχουν τα στοιχεία της προέλευσης και του σκοπού του κάθε αιτήματος. Χρησιμοποιούνται και για την επίλυση θεμάτων συμβατότητας.

Shortlinking

Μηχανισμοί συντόμευσης διευθύνσεων URLs. Εξυπηρετούν δυο βασικούς σκοπούς.

  1. Τη διάθεση πολύ σύντομων κι εύχρηστων διευθύνσεων στους επισκέπτες μας
  2. Την προάσπιση του website μας, από τις αρνητικές συνέπειες του να αναρτήσουμε σε αυτό διευθύνσεις από αναξιόπιστες πηγές.

Sitemap

Σχεδόν αυτονόητα, πρόκειται για ένα χάρτη που παροσιάζει μια λίστα με τις σελίδες που υπάρχουν στο website μας. Ο χάρτης αυτός είναι προσπελάσιμος από τις μηχανές αναζήτησης και από τους επισκέπτες του website, "για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση".

Spam

Πρόκειται για την αυτόκλητη αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στα πλαίσια μιας κακής τακτικής SEM. Περισσότερα για το διαχωρισμό των καλών από τις κακές τακτικές του SEO, μπορείτε να μάθετε διαβάζοντας για "White hat εναντίον black hat SEO".

Spiders

Γνωστά και ως Robots ή απλά Bots. Ανατρέξτε στο Β → Bots για περισσότερες λεπτομέρειες.

Structured data

Δομημένα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με τα microdata. Είναι προκαθορισμένα πεδία που περιγράφουν συγκεκριμένα είδη πληροφορίας. Για παράδειγμα, με βάση το Schema.org, το κύριο σώμα του κειμένου ενός άρθρου, μπορεί εύκολα να περιγραφεί με τη λέξη "articleBody". Η παρουσία τους αποτελεί πλεονέκτημα για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο οι μηχανές αναζήτησης.

Survey

Δεν αποτελεί μέρος της πάγιας τακτικής SEO, αλλά είναι πάντα ωφέλιμο να συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με το πώς βρήκε ο πελάτης το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε πάντα να βελτιώνουμε το προϊον ή την υπηρεσία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού μας.

Title tag

Η κάθε σελίδα μας, οφείλει να συνοδεύεται από ένα μοναδικό τίτλο, που θα χρησιμοποιηθεί από τις μηχανές αναζήτησης κατά την εμφάνισή της στη λίστα των αποτελεσμάτων.

Title text

Στόχος του είναι να παρέχει μια εκτενέστερη περιγραφή ενός link, αιτιολογώντας την ύπαρξη του link στη σελίδα μας.

Trends

Μια μέθοδος που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από τη Google, η οποία μας βοηθά να καθορίσουμε τα κριτήρια αναζήτησης ή keywords που θα χρησιμοποιήσουμε στο περιεχόμενό μας, με βάση τις στατιστικά επικρατέστερες συνήθειες αναζήτησης του δημογραφικού μας κοινού, την τρέχουσα περίοδο.

Twitter Tags

Όπως και τα "OG tags", είναι ένα ακόμα είδος "implicit tag", που ικανοποιεί το πρωτόκολλο Twitter. To Twitter θα αγνοήσει τα standard meta tags και θα προτιμήσει "τα δικά του", στην περίπτωση που πραγματοποιήσουμε κάποιο Tweet. Τα Twitter tags μας δίνουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουμε πληροφορίες που θα εμφανιστούν στο "Tweet", όπως μια φωτογραφία σε σωστές διαστάσεις ή ένας περιληπτικός τίτλος, ή περιγραφή (λόγω περιορισμού χαρακτήρων), και πάλι, χωρίς αυτά να φαίνονται στο πραγματικό περιεχόμενο της σελίδας μας.

Viral

Ο λόγος, για οποιοδήποτε περιεχόμενο ικανοποιεί τη δυναμική της εξάπλωσής του στις οθόνες του κοινού μας, με το μοτίβο που θα ακολουθούσε ένας ιός. Κάποια πολύ βασικά στοιχεία τέτοιου περιεχομένου είναι η μοναδικότητα, η ικανότητα να εντυπωσιάσει ή να ψυχαγωγήσει. Ακόμα και να προκαλέσει την ψυχολογική ταύτιση του αναγνώστη/θεατή/ακροατή.

Visuals

Μια παλαιά αλλά ολοένα και δημοφιλέστερη μέθοδος για να απεικονίσουμε ή να συνοδεύσουμε κάποιο μήνυμα. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα illustration ή οτιδήποτε σχετικό.


Αν τα καταφέρατε ως εδώ χωρίς να "παραλείψετε" παραγράφους, τότε είναι πιθανόν να έχετε ήδη καταναλώσει αρκέτό καφέ για 3 ημέρες, και ίσως να διέπεστε από ένα ελαφρύ, αλλά προσωρινό πρόβλημα εκνευρισμού.
Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας ως το τέλος, και να θυμάστε!
"Τα καλά κόποις κτώνται"... 
Στην περίπτωσή μας, με υπερκατανάλωση ροφήματος καφέ.

κατασκευη eshop

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες και ανθρώπους με φιλοδοξίες
Ας χτίσουμε κάτι σπουδαίο μαζί.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

 
Γραφεία
Πανεπιστημίου 59 —
Αθήνα 10564
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 8348801000

Ξεκινήστε τον διάλογο
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
(GR) +30 210.700.69.13
(GR) +30 210.922.88.99

 

SUPPORT