Κωδικοί κατάστασης HTTP και SEO


Ο browser ακολουθεί τα παρακάτω βήματα για να προβάλει τη σελίδα που ζητήσατε:

 • Περνά το αίτημά σας μέσα από firewall που ελέγχει αν πρόκειται για επιτρεπόμενο αίτημα.
 • Αναζητά το DNS server, ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες για το πού βρίσκεται το website που ζητήσατε (διεύθυνση του server στον οποίο αυτό φιλοξενείται).
 • Αναζητά τη διεύθυνση που του δόθηκε από το DNS server.
 • Ζητά το ονομαζόμενο website από το server φιλοξενίας.
 • Επιστρέφει την αρχική σελίδα του website στο firewall, το οποίο ελέγχει για κακόβουλο κώδικα μέσα στη σελίδα.
 • Φορτώνει και προβάλλει τη σελίδα, ώστε να τη δείτε, εφόσον ο προηγούμενος έλεγχος δεν εντόπισε προβλήματα.

Χαρτογράφηση της διαδικασίας

Η παραπάνω διαδικασία χαρτογραφείται από το browser, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα πάρει εκτελώντας τα παραπάνω βήματα, επιστρέφει την ανάλογη ένδειξη, προς απάντηση στο αίτημά σας.

Αξίζει να αναφερθεί πως η διαδικασία χαρτογράφησης του website σας από τις μηχανές αναζήτησης ακολουθούν το ίδιο μοτίβο για να επισκεφθούν την κάθε σελίδα του website σας και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να την εμφανίζουν στα αποτελέσματά τους.

Το λεξιλόγιο του browser

Τα πιο κοινά μηνύματα που επιστρέφει ο browser από τα αιτήματά σας είναι τα παρακάτω:

 • 200 – ο server επέστρεψε τη σελίδα με επιτυχία / η σελίδα βρέθηκε200 – ο server επέστρεψε τη σελίδα με επιτυχία / η σελίδα βρέθηκε
 • 404 – η σελίδα δε βρέθηκε
 • 503 – ο server είναι προσωρινά μη διαθέσιμος (τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη σελίδα – αυτό μπορεί να σημαίνει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα)

Υπάρχει μια γενικότερη λογική πίσω από τους κωδικούς αυτούς.

Φυσικά υπάρχουν πολλοί περισσότεροι από τους προαναφερθέντες και καλύπτουν όλα τα πιθανά βήματα που θα κάνει ο browser για να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Ομαδοποιούνται σύμφωνα με το πρώτο ψηφίο τους:

1xx - Προκαταρκτική απάντηση

 • 100 - Ο server επιστρέφει αυτή την απάντηση, δηλώνοντας ότι έλαβε μέρος του αιτήματος και είναι σε αναμονή για να λάβει και το υπόλοιπο.
 • 101 – Αλλαγή πρωτοκόλλου σύμφωνα με το αίτημα. Ο server συμμορφώνεται.

2xx - Επιτυχής ανάκτηση

 • 200 - Επιτυχής ανάκτηση της σελίδας.
 • 201 - Επιτυχής ανάκτηση και ο server δημιούργησε ένα νέο πόρο.
 • 202 - Ο server δέχτηκε το αίτημα αλλά δε το έχει επεξεργαστεί ακόμα has accepted the request, but hasn't yet processed it.
 • 203 - Μη έγκυρη πληροφορία. Ο server επεξεργάστηκε το αίτημα αλλά επιστρέφει πληροφορία που μπορεί να προέρχεται από διαφορετική πηγή
 • 204 - Ο server επεξεργάστηκε το αίτημα αλλά δεν επιστρέφει περιεχόμενο.
 • 205 - Ο server επεξεργάστηκε το αίτημα αλλά δεν επιστρέφει περιεχόμενο και ζητά την επανάληψη του περιεχομένου που έλαβε από το αίτημα. π.χ. Ναξανασυμπληρωθεί κάποια φόρμα.
 • 206 - Ο server επεξεργάστηκε το αίτημα αλλά επιστρέφει μόνο κάποιο μέρος από το περιεχόμενο.

3xx - Αναδρομολόγηση

 • 300 – Ο server επιστρέφει πάνω από μία επιλογή σχετικά με το αίτημα που επεξεργάστηκε.
 • 301 – Ο server βρήκε ότι η σελίδα που ζητήθηκε έχει μεταφερθεί μόνιμα σε νέα τοποθεσία και μας μεταφέρει αυτόματα στη νέα τοποθεσία.
 • 302 - Ο server βρήκε ότι η σελίδα που ζητήθηκε έχει μεταφερθεί προσωρινά σε νέα τοποθεσία και μας μεταφέρει αυτόματα στη νέα τοποθεσία.
 • 303 - Ο server ανακαλύπτει ότι χρειάζονται επιπλέον αιτήματα για να μπορέσει να ανακτήσει την πληροφορία που αιτούμαστε. Δε μας μεταφέρει αυτόματα στη νέα τοποθεσία σε όλες τις περιπτώσεις. Εξαρτάται από τα απαιτούμενα αιτήματα.
 • 304 – Η σελίδα που αιτούμαστε δεν έχει αλλάξει το περιεχόμενό της από την τελευταία φορά που τη φορτώσαμε. Ο server δεν επιστρέφει τίποτα.
 • 305 – O server επιτρέπει την ανάκτηση της πληροφορίας μόνο μέσω συγκεκριμένου proxy.
 • 307 – Προσωρινή αναδρομολόγηση σε εναλλακτικό περιεχόμενο από άλλη τοποθεσία.

4xx – Λάθος αιτήματος

 • 400 – Ο server δεν αντιλαμβάνεται τη σύνταξη του αιτήματος.400 – Ο server δεν αντιλαμβάνεται τη σύνταξη του αιτήματος.
 • 401 – Ο server χρειάζεται πιστοποίηση στοιχείων για να μας επιστρέψει την πληροφορία.
 • 403 – Ο server αρνείται το αίτημα, συνήθως λόγω έλλειψης αδειοδότησης.
 • 404 – Η σελίδα που ζητήσαμε δε μπορεί να βρεθεί. Πιθανότατα επειδή δεν υπάρχει.
 • 405 – Η μέθοδος ανάκτησης της πληροφορίας που επισημαίνεται στο αίτημα, δεν είναι επιτρεπτή.
 • 406 – Η σελίδα που ζητήθηκε δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του περιεχομένου που ζητήθηκαν.
 • 407 - Ο server χρειάζεται πιστοποίηση στοιχείων για να μας επιστρέψει την πληροφορία και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω συγκεκριμένου proxy.
 • 408 – Ο server απέρριψε το αίτημα λόγω μεγάλης αναμονής.
 • 409 – Ο server διαπίστωσε διένεξη μεταξύ διαδοχικών όμοιων αιτημάτων, συνήθως λόγω ανομοιογένειας μεταξύ τους και δεν επιστρέφει τίποτα.
 • 410 – Η αιτούμενη σελίδα δεν υπάρχει πια.
 • 411 – Ο server δεν αποδέχεται το αίτημα χωρίς έγκυρο πεδίο δήλωσης έκτασης του περιεχομένου.
 • 412 – Ο server δε μπορεί να συμμορφωθεί με κάποια από τις συνθήκες που περιέχονται στο αίτημα.
 • 413 – Το αίτημα είναι πολύ μεγάλο για τις δυνατότητες διαχείρισης του server.
 • 414 – H ζητούμενη διεύθυνση είναι πολύ μεγάλη για τις δυνατότητες διαχείρισης του server.
 • 415 – Το αίτημα ζητά μη υποστηριζόμενο τύπο αρχείου.
 • 416 – Το εύρος της πληροφορίας δεν είναι διαθέσιμο για τη σελίδα.
 • 417 – Ο server δε μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κεφαλίδας του αιτήματος.

5xx – Σφάλμα από το server

 • 500 – Ο server αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα που δε του επιτρέπει να ικανοποιήσει το αίτημα.
 • 501 – Ο server δε διαθέτει την απαραίτητη λειτουργικότητα για να ικανοποιήσει το αίτημα.
 • 502 – Ο server ενεργεί ως gateway ή proxy και έλαβε μη έγκυρη απάντηση από τον server που διαχειρίζεται την πληροφορία.
 • 503 – Ο server είναι προσωρινά μη διαθέσιμος. Συνήθως λόγω φόρτου ή κατάστασης συντήρησης.
 • 504 - Ο server ενεργεί ως gateway ή proxy και δεν έλαβε έγκαιρη απάντηση από τον server που διαχειρίζεται την πληροφορία.
 • 505 – Ο server δεν υποστηρίζει την έκδοση του πρωτοκόλλου HTTP που δηλώθηκε στο αίτημα.

Ορυμαγδός σφαλμάτων

Βέβαια, όλα τα παραπάνω, και πιο συγκεκριμένα όσα εμφανίζονται στην οθόνη μας αντί για το περιεχόμενο που ζητήσαμε, δε σημαίνουν τίποτα για τους επισκέπτες των websites μας, παρά μόνο ότι υπάρχει πρόβλημα στη σελίδα που ζητήθηκε.

Κάτι τέτοιο δεν εμφανίζεται καθόλου αισιόδοξο για το μέσο χρήστη μας και το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να τον χάσουμε.

Παρόλα αυτά, υπάρχει κάτι που μπορούμε να μάθουμε από τα παραπάνω.

Οι πρώτες τέσσερις κατηγορίες προβλημάτων αναφέρονται σε τεχνική ανεπάρκεια ή λάθη που έχουν γίνει στην κατασκευή, τη διαμόρφωση ή τη φιλοξενία του website μας. Μόνο η πέμπτη κατηγορία ορίζει ως υπεύθυνο του προβλήματος το server (λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας ή κακής ρύθμισης). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί να δυσλειτουργήσουν στο website μας, παρά στο server.

Οι μηχανές αναζήτησης

Οι αυτοματοποιημένες και μη, μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης για να προσπελάσουν, να συλλέξουν στοιχεία και να αξιολογήσουν το website μας, βασίζονται πάρα πολύ σε σταθερά κριτήρια όπως οι παραπάνω κωδικοί κατάστασης που επιστρέφει ο browser ή ο server κατά τη δοσοληψία τους για την ικανοποίηση του αιτήματος του επισκέπτη.

Η κατάσταση και η θέση του website μας στις λίστες των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα και την ποσότητα των ικανοποιούμενων αιτημάτων, τα οποία καθορίζουν την τεχνική αρτιότητα και τη χρηστικότητά του.

Το πρόβλημα και η λύση του

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όσο πιο πολύπλοκος είναι ένας μηχανισμός, φυσικός ή νοητός, τόσο περισσότερα εν δυνάμει προβλήματα ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η σημερινή τεχνολογία έχει φροντίσει να μας εξασφαλίσει έναν εξαιρετικό βαθμό πολυπλοκότητας στον τρόπο λειτουργίας των websites.

Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τεχνικές και αισθητικές απαιτήσεις των χρηστών μας, τις οποίες καλούμαστε να ικανοποιούμε, ελπίζοντας σε μια καλή θέση στο εμπορικό ή κάποιο ανάλογο στερέωμα.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τα αιτήματα του κοινού μας;
Εύκολο! Να φροντίσουμε για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη τεχνική αρτιότητα του website μας.

Η δημοφιλέστερη μέθοδος για να το πετύχουμε, εκμεταλλευόμενοι υπάρχουσα τεχνολογία και αυτοματισμούς που δε θα μπορούσαμε να έχουμε από μόνοι μας, είναι η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization – SEO).

Όπως μάθαμε παραπάνω, οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες για να επισκεφθούν την κάθε σελίδα του website μας, όπως ο κάθε επισκέπτης.

Αν το website μας μπορέσει να συμμορφωθεί και να λειτουργήσει απροβλημάτιστα υπό την αιγίδα μιας μηχανής αναζήτησης, είναι βέβαιο ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα απολαμβάνουν και οι φυσικοί μας επισκέπτες.

Εσείς έχετε διαπιστώσει ότι ο δικτυακός σας τόπος αντιμετωπίζει κάποια από τα παραπάνω προβλήματα; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ρωτήστε μας!

κατασκευη eshop

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες και ανθρώπους με φιλοδοξίες
Ας χτίσουμε κάτι σπουδαίο μαζί.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

 
Γραφεία
Πανεπιστημίου 59 —
Αθήνα 10564
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 8348801000

Ξεκινήστε τον διάλογο
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
(GR) +30 210.700.69.13
(GR) +30 210.922.88.99

 

SUPPORT